Webhosting a hosting zdarma a rychle – Prima webhosting


Ochrana osobních údajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace webhostingových služeb na serverech správce

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem na adrese Jablonského 640, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 28128842 / DIČ: CZ28128842 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: Vaše jméno, Váš e-mail, Ulice a číslo popisné, Město, PSČ, Váš telefon, Název společnosti, IČ, DIČ, Vaše doména, Poznámka pro účel zpracování:

  • poskytnutí webhostingových služeb
  • zasílání faktur

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti poskytování webhostingových služeb.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek zajištění webhostingu zákazníka na serverech správce, vytvoření webhostingu, zasílání faktur a realizaci webhostingových služeb).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména jejich jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, název společnosti, vybraný program, doménu..

Správce upozorňuje, že výše uvedené osobní údaje nepředává dál.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.